Pistolové náboje ráže 7,65 mm Browning

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pistolové náboje ráže 7,65 mm Browning

Systémové číslo NEN

N006/24/V00011677

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00011677

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

413 223,14

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 04. 2024 10:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 05. 2024 08:15

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Hana

Příjmení

Malá

E-mail

hana.mala1@pcr.cz

Telefon 1

+420 974835734

Předmět


Popis předmětu

cca 65.000 ks pistolových nábojů ráže 7,65 mm Browning

Kód z číselníku NIPEZ

35331000-3

Název z číselníku NIPEZ

Munice pro střelné zbraně

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

35331000-3

Název z číselníku CPV

Munice pro střelné zbraně

Název předmětu

Munice pro střelné zbraně

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailMunice pro střelné zbraně35331000-3Munice pro střelné zbraně

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 05. 2024 13:15Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail29. 04. 2024 10:14Uveřejnění zadávacích podmínek