Pronájem SW Licencí Microsoft a souvisejících služeb v licenčním programu Campus and School Agreement pro organizace školství

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pronájem SW Licencí Microsoft a souvisejících služeb v licenčním programu Campus and School Agreement pro organizace školství

Systémové číslo NEN

N006/24/V00013843

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00013843

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 05. 2024 08:17

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 05. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Aneta

Příjmení

Hanušová

E-mail

hanusova@polac.cz

Telefon 1

+420 974828541

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele pro zajištění uzavření licenční smlouvy Enrollment for Education Solutions (EES), a to na základě licenční smlouvy Campus and School Agreement č. 7827776 (CASA), vztahující se na jakéhokoli oprávněného uživatele ve vzdělávání, který je vysokou školou ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) uzavřené mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a společností Microsoft na jednoleté období, tak aby byly pokryty licenční potřeby na všech počítačích a dalších zařízeních ve vlastnictví zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

48000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Balíky programů a informační systémy

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

48000000-8

Název z číselníku CPV

Balíky programů a informační systémy

Název předmětu

Balíky programů a informační systémy

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBalíky programů a informační systémy48000000-8Balíky programů a informační systémy

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 06. 2024 13:59Uveřejnění účastníků
Detail10. 06. 2024 13:59Uveřejnění výsledku
Detail28. 05. 2024 14:01Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail15. 05. 2024 15:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 05. 2024 08:17Uveřejnění zadávacích podmínek