Obec Hlavatce

Základní informace


Úřední název

Obec Hlavatce

IČO

00581313

DIČ

matej

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 775225686

E-mail

hlavatce@gmail.com

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Hlavatce

Datum uveřejnění ve VVZ

14. 06. 2019 02:02

Datum vytvoření profilu v NEN

05. 06. 2019 09:25

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-020040

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hlavatce

Část obce

Hlavatce

Číslo popisné

44

PSČ

37348

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031