Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

IČO

00098639

DIČ

CZ00098639

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 571611928

E-mail

info@astrovm.cz

WWW

https://www.astrovm.cz/cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00098639

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Hvezdarna_VM

Datum uveřejnění ve VVZ

17. 06. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

16. 06. 2020 07:10

Evidenční číslo profilu ve VVZ

221343

Sídlo/místo podnikání


Obec

Valašské Meziříčí

Ulice

Vsetínská

Číslo popisné

941

Číslo orientační

78

PSČ

75701

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072

Bankovní spojení


Název účtu

Bankovní účet

Číslo účtu

3937851

Kód banky

0100

IBAN

CZ1801000000000003937851

SWIFT

KOMBCZPP