Institut umění - Divadelní ústav

Základní informace


Úřední název

Institut umění - Divadelní ústav

IČO

00023205

DIČ

CZ00023205

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 224809138

E-mail

info@idu.cz

WWW

www.idu.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilIDU;

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/IDU

Evidenční číslo profilu ve VVZ

637243

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Ministerstvo kultury

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/mkcr

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Praha 1

Ulice

Celetná

Číslo popisné

595

Číslo orientační

17

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Institut umění - Divadelní ústav

Číslo účtu

63838011

Kód banky

0710

IBAN

CZ5407100000000063838011

SWIFT

CNBACZPP