Industry Servis ZK, a.s.

Základní informace


Úřední název

Industry Servis ZK, a.s.

IČO

63080303

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 573396741

E-mail

verejne.zakazky@industryzk.cz

WWW

www.zonaholesov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://www.stavebnionline.cz/profil/industry-servis

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ISZK

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-010098

Sídlo/místo podnikání


Obec

Holešov

Část obce

Holešov

Ulice

Holešovská

Číslo popisné

1691

PSČ

76901

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072

Bankovní spojení


Číslo účtu

2099622

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=23623. 03. 202015. 07. 2013