Nákup projektorů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup projektorů

Systémové číslo NEN

N006/19/V00026158

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00026158

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 09. 2019 14:20

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 09. 2019 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Jakub

Příjmení

Melichar

E-mail

j.mel@institutpraha.cz

Telefon 1

+420 974863522

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 7 kusů multimediálních projektorů. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 výzvy.

Kód z číselníku NIPEZ

38652120-7

Název z číselníku NIPEZ

Video projektory

Hlavní místo plnění

Střední Čechy

Kód z číselníku CPV

38652120-7

Název z číselníku CPV

Video projektory

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVideo projektory38652120-7Video projektory

Místo plnění


CZ02Střední Čechy

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail14. 06. 2023 11:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail25. 11. 2019 17:50Uveřejnění účastníků
Detail25. 11. 2019 17:50Uveřejnění výsledku
Detail13. 09. 2019 14:20Uveřejnění zadávacích podmínek