Integrační platforma eHealth

Základní informace


Název zadávacího postupu

Integrační platforma eHealth

Systémové číslo NEN

N006/22/V00000400

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-001453

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00000400

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

71 280 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 01. 2022 10:02

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 02. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Michal

Příjmení

Uherek

E-mail

michal@petrasrezek.cz

Telefon 1

+420 601545180

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je vybudování integrační platformy elektronizace pro interní rozvoj elektronizace Krajské nemocnice T. Bati, a.s. s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními zlínskými poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo Zlínský kraj, včetně technologické připravenosti na národní projekty e-Health a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i školení pro správu systému. Předmětem plnění veřejné zakázky je také navazující zajištění služeb maintenance, podpory a servisu dodaného systému, jakož i poskytování služby helpdesk a služeb rozvoje. Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v příloze zadávací dokumentace č. 1 - Technická specifikace, a dále v obchodních podmínkách veřejné zakázky, které tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 3, č. 4 a č. 5. Závazky součinnosti stávajících dodavatelů jsou přílohou zadávací dokumentace č. 2.

Kód z číselníku NIPEZ

72000000-5

Název z číselníku NIPEZ

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

72000000-5

Název z číselníku CPV

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Textové pole pro popis místa plnění

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailHelp desk a podpůrné služby72253000-3Help desk a podpůrné služby
DetailSystémové a podpůrné služby72250000-2Systémové a podpůrné služby
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailProgramování programového vybavení a poradenské služby72200000-7Programování programového vybavení a poradenské služby
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení
DetailInformační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora72000000-5Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
DetailKonfigurace programového vybavení72265000-0Konfigurace programového vybavení
DetailZdravotnické informační systémy48814000-7Zdravotnické informační systémy
DetailInformační systémy48810000-9Informační systémy

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 09. 2023 10:13Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail31. 03. 2023 15:10Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail22. 04. 2022 14:28Uveřejnění písemné zprávy
Detail22. 04. 2022 14:24Uveřejnění účastníků
Detail22. 04. 2022 14:23Uveřejnění výsledku
Detail17. 02. 2022 11:22Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek_anonymizace.
Detail09. 02. 2022 14:06Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail04. 02. 2022 14:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 02. 2022 11:49Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 01. 2022 10:05Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


20. 04. 2022 00:0025. 04. 2022 02:18F2022-014734Oznámení o výsledku zadávacího řízení
02. 02. 2022 11:4407. 02. 2022 02:23F2022-005342Oprava
10. 01. 2022 14:5413. 01. 2022 02:09F2022-001453Oznámení o zahájení zadávacího řízení