KNTB, a.s. - Budova 23, 5. NP Chirurgické oddělení

Základní informace


Název zadávacího postupu

KNTB, a.s. - Budova 23, 5. NP Chirurgické oddělení

Systémové číslo NEN

N006/22/V00028156

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-006622

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00028156

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

13 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 10. 2022 09:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

13. 12. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Sedláčková

E-mail

petra.sedlackova01@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577552430

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to rekonstrukce a modernizace budovy č. 23 Chirurgie 5. NP. Rekonstrukce zahrnuje dispoziční úpravy místností (WC a sprchy pacientů, rozšíření pracovny lékařů, přípravny, pracovny sester a pokoje intenzivní péče), dále pak podhledy ve všech místnostech a úpravy povrchů – zejména obklady a dlažby v nově navržených sprchách a WC u pokojů pacientů a lékařů. Součástí rekonstrukce budou i nově navržené silnoproudé rozvody NN, rozvody zdravotechniky, ústředního vytápění a rozvody medicinálních plynů. Slaboproudé rozvody budou obsahovat rozvody strukturované kabeláže (SK) jejíž součástí bude EKV (elektronická kontrola vstupů, rovněž instalace domácího videotelefonu). Dále bude nově instalován systém požární signalizace. Součástí rekonstrukce bude také vybavení prostor komunikačním zařízením Sestra-Pacient. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v příloze č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací. Předmět plnění bude realizován podle projektové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 08. 2023 13:37Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail28. 02. 2023 09:43Uveřejnění písemné zprávy
Detail10. 02. 2023 14:42Uveřejnění účastníků
Detail10. 02. 2023 14:42Uveřejnění výsledku
Detail10. 02. 2023 02:06Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail21. 11. 2022 16:21Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 11. 2022 16:14Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 11. 2022 15:27Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 11. 2022 16:00Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail08. 11. 2022 15:57Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


09. 02. 2023 13:1310. 02. 2023 02:02F2023-006622Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu