Odstranění odpadů produkovaných nemocnicí

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odstranění odpadů produkovaných nemocnicí

Systémové číslo NEN

N006/23/V00010172

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-015159

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00010172

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

15 400 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 04. 2023 02:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 05. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Sedláčková

E-mail

petra.sedlackova01@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577552430

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odstranění spalitelných nebezpečných odpadů, které jsou pravidelně produkovány Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel a v souladu se zněním zákona číslo 541/2020 Sb. O odpadech a vyhlášky číslo 306/2012 Sb., O podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče včetně Biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a jídelen kategorie „O“ ostatní odpad. Bližší specifikace odpadů a orientační četnosti jejich předávání jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

90524200-8

Název z číselníku NIPEZ

Likvidace nemocničního odpadu

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

90524200-8

Název z číselníku CPV

Likvidace nemocničního odpadu

Název předmětu

Likvidace nemocničního odpadu

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailLikvidace nemocničního odpadu90524200-8Likvidace nemocničního odpadu

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2023 16:07Uveřejnění písemné zprávy
Detail06. 07. 2023 16:21Uveřejnění účastníků
Detail06. 07. 2023 16:21Uveřejnění výsledku
Detail03. 07. 2023 02:02Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail23. 05. 2023 14:07Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 05. 2023 10:16Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail17. 05. 2023 10:11Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 05. 2023 02:01Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail12. 05. 2023 16:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace12. 05. 2023 16:53Petra Sedláčková
Detail17. 04. 2023 02:02Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 06. 2023 15:3103. 07. 2023 02:01F2023-028438Oznámení o výsledku zadávacího řízení
12. 05. 2023 16:4215. 05. 2023 02:00F2023-020196Oprava
14. 04. 2023 14:4317. 04. 2023 02:00F2023-015159Oznámení o zahájení zadávacího řízení