Nový objekt gynekologicko-porodnického komplexu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nový objekt gynekologicko-porodnického komplexu

Systémové číslo NEN

N006/23/V00018532

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-027777

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00018532

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

82 500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 06. 2023 15:09

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 08. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Nikola

Příjmení

Holíková

E-mail

nikola.holikova@mciservis.eu

Telefon 1

+420 739301356

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky na služby je: - zajištění potřebných průzkumů. - zpracování studie proveditelnosti pro budoucí projekt „Nový objekt gynekologicko-porodnického komplexu“ (dále jen „projekt“), - zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DURSP) a další potřebná povolení, - zpracování dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací, vč. dokumentace interiéru (mobilní zařízení a vybavení), včetně přípravy pro rozmístění IT a zdravotní techniky a přístrojů, - výkon inženýrské činnosti (zajištění vydání potřebných povolení) a další inženýrské činnosti, - zajištění činnosti koordinátora BOZP ve fázi projekční přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, - výkon autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby.

Kód z číselníku NIPEZ

71250000-5

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, technické a znalecké služby

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

71250000-5

Název z číselníku CPV

Architektonické, technické a znalecké služby

Název předmětu

Architektonické, technické a zeměměřičské služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTechnické projektování71320000-7Technické projektování
DetailDohled nad projektem a dokumentací71248000-8Dohled nad projektem a dokumentací

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 12. 2023 13:12Uveřejnění výsledku
Detail05. 12. 2023 13:12Uveřejnění účastníků
Detail23. 10. 2023 14:55Uveřejnění účastníků
Detail23. 10. 2023 14:55Uveřejnění výsledku
Detail23. 10. 2023 11:42Uveřejnění výsledku
Detail23. 10. 2023 11:42Uveřejnění účastníků
Detail07. 08. 2023 12:46Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 07. 2023 15:14Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail13. 07. 2023 15:12Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 07. 2023 11:13Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


23. 10. 2023 00:0026. 10. 2023 02:01F2023-047949Oznámení o výsledku zadávacího řízení
13. 07. 2023 00:0017. 07. 2023 02:03F2023-030454Oprava
03. 07. 2023 00:0007. 07. 2023 02:04F2023-027777Oprava
28. 06. 2023 11:5530. 06. 2023 14:01F2023-027777Oznámení o zahájení zadávacího řízení