KREVNÍ DERIVÁTY

Základní informace


Název zadávacího postupu

KREVNÍ DERIVÁTY

Systémové číslo NEN

N006/23/V00019187

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ano

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-029513

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00019187

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

77 864 867,20

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 07. 2023 02:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 08. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Sedláčková

E-mail

petra.sedlackova01@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577552430

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 4 let: - KOMBINACE KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ IX, II, VII a X (ATC B02BD01) - ALBUMINUM HUMANUM 20% (ATC B05AA01) - ALBUMINUM HUMANUM 5% (ATC B05AA01) - FIBRINOGEN LIDSKÝ (ATC B02BB01) k léčbě schválených terapeutických indikací: • Vrozená hypo-, dys- nebo afibrinogenemie • Získaná hypofibrinogenemie vznikající z - poruch syntézy v případech závažného poškození jaterního parenchymu - zvýšené intravaskulární spotřeby v důsledku diseminované intravaskulární koagulace a hyperfibrinolýzy - zvýšené ztráty krve - IMUNOGLOBULINY, NORMÁLNÍ LIDSKÉ, PRO INTRAVASKULÁRNÍ APLIKACI (ATC J06BA02) Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Specifikace předmětu veřejné zakázky) a v příloze č. 3.1 – 3.5 (Cenová nabídka).

Kód z číselníku NIPEZ

33621000-9

Název z číselníku NIPEZ

Léčivé přípravky pro krev a krvetvorné orgány

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

33621000-9

Název z číselníku CPV

Léčivé přípravky pro krev a krvetvorné orgány

Název předmětu

Léčivé přípravky pro krev a krvetvorné orgány

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 01. 2024 02:16Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail13. 07. 2023 02:02Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail13. 07. 2023 02:01Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


03. 01. 2024 14:3108. 01. 2024 02:00F2024-000449Oznámení o výsledku zadávacího řízení
10. 07. 2023 15:5613. 07. 2023 02:00F2023-029513Oznámení o zahájení zadávacího řízení