Budova 20 Plicní oddělení – nástavba pro následnou plicní péči

Základní informace


Název zadávacího postupu

Budova 20 Plicní oddělení – nástavba pro následnou plicní péči

Systémové číslo NEN

N006/23/V00024711

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-040319

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00024711

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

11 663 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 09. 2023 02:20

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 12. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Števčeková

E-mail

Barbora.Hefkova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577553241

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování a předání dokumentace pod názvem „Budova 20 Plicní oddělení – nástavba pro následnou plicní péči“. - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12 nebo č. 8, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („dále jen „stavební zákon“), v platném znění. - Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu a členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, přílohy č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Realizační projektová dokumentace interiéru a zdravotnické technologie pro dodávku a montáž. Bližší podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v čl. 2 Smlouvy o dílo – příloha č. 3 zadávací dokumentace. - Výkon autorského dozoru. Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 - Architektonicko-dispoziční studie a příloze č. 2 – Dokumentace stávajícího stavu této zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Název předmětu

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 02. 2024 08:36Uveřejnění účastníků
Detail26. 02. 2024 08:36Uveřejnění výsledku
Detail06. 11. 2023 02:12Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail01. 11. 2023 19:16Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail01. 11. 2023 18:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail01. 11. 2023 18:52Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail02. 10. 2023 09:28Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail02. 10. 2023 09:13Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail02. 10. 2023 09:10Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 10. 2023 02:10Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 02. 2024 13:2523. 02. 2024 14:01F2024-008524Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
01. 11. 2023 18:3706. 11. 2023 02:02F2023-050199Oprava
27. 09. 2023 16:3202. 10. 2023 02:01F2023-043266Oprava
08. 09. 2023 15:3911. 09. 2023 02:04F2023-040319Oznámení o zahájení zadávacího řízení