SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO OPERACE PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SEGMENTU OKA

Základní informace


Název zadávacího postupu

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO OPERACE PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SEGMENTU OKA

Systémové číslo NEN

N006/23/V00027256

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-049879

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00027256

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

18 650 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 11. 2023 02:06

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 12. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Števčeková

E-mail

Barbora.Stevcekova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577553241

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je výpůjčka mikrochirurgické operační jednotky včetně příslušenství pro oční oddělení a průběžné dodávky spotřebního materiálu pro operace předního a zadního segmentu oka. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace - přístroj a příloze č. 3 - Technická specifikace – spotřební materiál.

Kód z číselníku NIPEZ

33140000-3

Název z číselníku NIPEZ

Zdravotnický spotřební materiál

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

33140000-3

Název z číselníku CPV

Zdravotnický spotřební materiál

Název předmětu

Zdravotnický spotřební materiál

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPřístroje pro operační sály33162100-4Přístroje pro operační sály

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 01. 2024 13:31Uveřejnění písemné zprávy
Detail17. 01. 2024 09:21Uveřejnění účastníků
Detail17. 01. 2024 09:21Uveřejnění výsledku
Detail15. 01. 2024 02:12Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail03. 11. 2023 02:06Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail03. 11. 2023 02:06Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 01. 2024 13:2115. 01. 2024 02:01F2024-002550Oznámení o výsledku zadávacího řízení
31. 10. 2023 14:3603. 11. 2023 02:00F2023-049879Oznámení o zahájení zadávacího řízení