Zhotovení průkazů energetické náročnosti budov Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zhotovení průkazů energetické náročnosti budov Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032682

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032682

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 11. 2023 07:50

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 12. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Števčeková

E-mail

Barbora.Stevcekova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577553241

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování průkazu energetické náročnosti u budov (dále jen PENB), které jsou v majetku Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zadavatel touto výzvou nespecifikuje další detailní postup k vyhotovení těchto průkazů, nicméně předpokládá, že tyto průkazy budou splňovat veškeré náležitosti zákona č.318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek (zejména vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov). Do celkové nabídkové ceny za provedení této služby zhotovitelem budou promítnuty veškeré jeho náklady (úsilí) vynaložené zejména na zpracování údajů i technických parametrů do výsledných průkazů energetické náročnosti budov. Veškeré dostupné podklady (projektovou dokumentaci, technické zprávy, půdorysy, řezy atd.) k posuzovaným budovám budou poskytnuty zadavatelem. Způsob nacenění průkazů na celou skupinu poptávaných nemovitostí (34 budov). Předmětem této veřejné zakázky jsou služby zhotovitele, který pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s. vyhodnotí potřebná data, provede měření na místě a následně zhotoví pro jednotlivé nemovitosti (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace) průkazy energetické náročnosti budov. Zadavatel požaduje, aby se zhotovitel o stavu budov, ke kterým bude průkazy zpracovávat, přesvědčil přímo fyzicky na místě, tedy aby provedl obhlídku příslušných budov. Zadavatel požaduje, aby součástí zhotovitelem poskytovaných služeb byla mj. veškerá činnost související s vyhodnocením dostupných dat (vč. Případného měření u jednotlivých objektů), a rovněž následné vyhodnocení i finální zpracování získaných údajů do podoby průkazu energetické náročnosti budovy včetně případného zpracování veškerých k tomu potřebných příloh. Podrobný seznam a základní identifikace budov v majetku Krajské nemocnice T. Bati, a. s., ke kterým má být zpracován průkaz jsou uvedeny v Příloze č. 1 – seznam budov.

Kód z číselníku NIPEZ

71314000-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s energetikou

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

71314000-2

Název z číselníku CPV

Služby související s energetikou

Název předmětu

Energetické a související služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 01. 2024 11:29Uveřejnění účastníků
Detail10. 01. 2024 11:29Uveřejnění výsledku
Detail15. 11. 2023 07:50Uveřejnění zadávacích podmínek