Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. – Generální TDS a koordinátor BOZP

Základní informace


Název zadávacího postupu

Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. – Generální TDS a koordinátor BOZP

Systémové číslo NEN

N006/21/V00022428

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-031314

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00022428

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 08. 2021 14:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

27. 09. 2021 09:00

Lhůta pro podání nabídek

16. 11. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Veronika

Příjmení

Stuchlíková

E-mail

veronika.stuchlikova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577552430

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je výkon generálního technického dozoru stavebníka při zpracování projektové dokumentace a realizaci všech v rámci areálu Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích. CPV kódy: Stavební dozor 71315400-3 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví 71317200-5

Kód z číselníku NIPEZ

71315400-3

Název z číselníku NIPEZ

Stavební kontrola

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

71315400-3

Název z číselníku CPV

Stavební kontrola

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailKrajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. – Generální TDS a koordinátor BOZP71315400-3Stavební dozor

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 04. 2022 15:30Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail30. 08. 2021 14:52Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail30. 08. 2021 14:51Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 08. 2021 00:00F2021-031314Oznámení o zahájení zadávacího řízení