Ostraha areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně včetně zajištění dispečerských služeb elektronických bezpečnostních systémů nemocnice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Ostraha areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně včetně zajištění dispečerských služeb elektronických bezpečnostních systémů nemocnice

Systémové číslo NEN

N006/21/V00022680

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-031822

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00022680

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 09. 2021 09:21

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

04. 10. 2021 09:00

Lhůta pro podání nabídek

22. 11. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Veronika

Příjmení

Stuchlíková

E-mail

veronika.stuchlikova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577552430

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (dále také jen „KTNB“) a s tím spojené služby a zajištění výkonu dispečerské činnosti při zajištění určených elektronických systémů bezpečnosti, používaných v KNTB včetně zajištění požadované reakce na hlášení z těchto elektronických systémů. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.

Kód z číselníku NIPEZ

79710000-4

Název z číselníku NIPEZ

Bezpečnostní služby

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

79710000-4

Název z číselníku CPV

Bezpečnostní služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBezpečnostní služby79710000-4Bezpečnostní služby

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 01. 2022 16:17Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail27. 10. 2021 09:31Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 09. 2021 09:21Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


03. 09. 2021 00:00F2021-031822Oznámení o zahájení zadávacího řízení