Nákup notebooků pro potřeby KNTB

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup notebooků pro potřeby KNTB

Systémové číslo NEN

N006/24/V00008284

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ano

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-012936

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00008284

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 400 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 03. 2024 15:15

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 04. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Števčeková

E-mail

Barbora.Stevcekova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577553241

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na každou část dané veřejné zakázky, jejímž předmětem budou průběžné dodávky notebooků pro KNTB podle aktuální potřeby, a to včetně dopravy na místo určení. Plnění vyplývající z rámcové dohody bude realizováno na základě jednotlivých písemných výzev k poskytnutí plnění v průběhu trvání dohody v rozsahu požadavků zadavatele a v souladu s jeho rozpočtovými možnostmi. Realizací této veřejné zakázky je zamýšleno pokrytí potřeb zadavatele v oblasti pořízení a provozování mobilní výpočetní techniky (notebooků) v období 12 měsíců.

Kód z číselníku NIPEZ

30213100-6

Název z číselníku NIPEZ

Přenosné počítače

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

30213100-6

Název z číselníku CPV

Přenosné počítače

Název předmětu

Přenosné počítače

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 04. 2024 14:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 03. 2024 15:15Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 03. 2024 15:0025. 03. 2024 15:10F2024-012936Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka