Automatický afterloadingový systém pro HDR brachyterapii

Základní informace


Název zadávacího postupu

Automatický afterloadingový systém pro HDR brachyterapii

Systémové číslo NEN

N006/24/V00013889

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-021823

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00013889

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

16 762 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 05. 2024 15:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 06. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Veronika

Příjmení

Stuchlíková

E-mail

veronika.stuchlikova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577552430

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje k léčbě onkologických pacientů pro oddělení onkologie. Nejčastěji se využívá k léčbě gynekologických nádorů, nádorů plic a v kombinaci s dalšími metodami také k léčbě nádoru prostaty. Součástí plnění veřejné zakázky je dále poskytování záručního a pozáručního servisu na daný přístroj, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět plnění je realizován z projektu „Rozvoj vysoce specializované onkologické péče Krajské nemocnice T. Bati, a. s.“, reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008251, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. Zadavatel v této souvislosti informuje o povinnosti vybraného dodavatele minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům) a povinnost dodavatele vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Kód z číselníku NIPEZ

33151100-4

Název z číselníku NIPEZ

Přístroje pro gama terapii

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

33151100-4

Název z číselníku CPV

Přístroje pro gama terapii

Název předmětu

Přístroje pro gama terapii

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail07. 06. 2024 15:51Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail07. 06. 2024 15:49Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 05. 2024 15:51Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 06. 2024 00:0010. 06. 2024 00:00F2024-026315Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
16. 05. 2024 00:0020. 05. 2024 00:00F2024-022575Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
13. 05. 2024 14:3014. 05. 2024 14:00F2024-021823Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka