Oprava strojovny chlazení – B30 Energoblok

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oprava strojovny chlazení – B30 Energoblok

Systémové číslo NEN

N006/24/V00014895

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00014895

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

15 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 05. 2024 12:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 06. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Števčeková

E-mail

Barbora.Stevcekova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577553241

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zdroj chladu o teplotním spádu 6/12°C navržen pro chlazení VZT. Zdroj chladu bude řešen jako kompresorový s vodou chlazeným kondenzátorem. Kompresorový okruh vnitřní chladicí jednotky bude naplněn ekologickým chladivem s GWP nižším než 631. Zdroj chladu 6/12°C se skládá ze dvou jednotek o výkonu 2x259 kW při teplotě vnějšího vzduchu +35°C a teplotě chlazené vody kondenzátoru 52/46°C. Celkový výkon zdroje chladu činí 518 kW. Ve strojovně objektu bude umístěno strojní zařízení, které umožňuje výrobu chlazené vody pro vzduchotechniku. Suché chladiče okruhu chlazení kondenzátoru budou umístěny na upraveném terénu vedle budovy. Zdroj chladu bude řízen samostatným řídicím systémem. Bližší podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailChlazení a ventilace42500000-1Chlazení a ventilace
DetailKondenzátorové systémy pro chlazení vzduchu42113130-4Kondenzátorové systémy pro chlazení vzduchu
DetailVýměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje42510000-4Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 05. 2024 11:26Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 05. 2024 11:24Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail31. 05. 2024 11:22Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 05. 2024 12:37Uveřejnění zadávacích podmínek