Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní informace


Úřední název

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

IČO

75151472

DIČ

CZ75151472

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 974823253

Telefon 2

+420 974823252

Fax

+420 974823257

E-mail

krpa.ovz.podatelna@pcr.cz

WWW

mvcr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_23.html

Archivní profil zadavatele

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KRP

Datum uveřejnění ve VVZ

04. 05. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

03. 05. 2017 09:12

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-011858

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nusle

Ulice

Kongresová

Číslo popisné

1666

Číslo orientační

2

PSČ

14000

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Česká národní banka

Předčíslí účtu

6015

Číslo účtu

3509881

Kód banky

0710

IBAN

CZ970700060150003509881

SWIFT

CNBACZPP