Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Základní informace


Úřední název

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

IČO

00213705

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 377162111

E-mail

ku.proplzenkraj@cuzk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.tendermarket.cz/Z00000479.profil

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KUPL

Datum uveřejnění ve VVZ

03. 07. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 06. 2017 08:59

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2017-017706

Sídlo/místo podnikání


Obec

Plzeň

Část obce

Jižní Předměstí

Ulice

Radobyčická

Číslo popisné

2465

Číslo orientační

12

PSČ

30100

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilKU/PL01. 01. 2019