Obec Kunratice u Cvikova

Základní informace


Úřední název

Obec Kunratice u Cvikova

IČO

00524301

DIČ

CZ00524301

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 487751729

E-mail

oukunratice@mybox.cz

WWW

www.kunraticeucvikova.eu/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-kunratice-u-cvikova

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KunraticeCvikov

Datum uveřejnění ve VVZ

17. 12. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

16. 12. 2019 09:44

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-044863

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kunratice u Cvikova

Část obce

Kunratice u Cvikova

Číslo popisné

145

PSČ

47155

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Bankovní spojení


Číslo účtu

0903264349

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-kunratice-u-cvikova