Obec Mikulovice

Základní informace


Úřední název

Obec Mikulovice

IČO

00273961

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 466303743

E-mail

obec@obecmikulovice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MIKULOVICE

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 04. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

01. 04. 2016 15:04

Evidenční číslo profilu ve VVZ

635586

Sídlo/místo podnikání


Obec

Mikulovice

Část obce

Mikulovice

Ulice

Valčíkova

Číslo popisné

52

PSČ

53002

Stát - kód

CZ