STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Základní informace


Úřední název

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Doplněk k úřednímu názvu

Městský obvod Vratislavice nad Nisou

IČO

00262978

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 723984228

E-mail

podlipny.pavel@vratislavice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MOVratislavice

Datum uveřejnění ve VVZ

30. 11. 2018 02:02

Datum vytvoření profilu v NEN

29. 11. 2018 11:59

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-041736

Sídlo/místo podnikání


Obec

Liberec

Část obce

Liberec I-Staré Město

Ulice

nám. Dr. E. Beneše

Číslo popisné

1

Číslo orientační

1

PSČ

46001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051