Dynamický nákupní systém na nákup osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků pro resort MPSV

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na nákup osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků pro resort MPSV

Stav

Otevřen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/21/V00024587/003 - Ochranné polomasky

Datum zavedení

10. 01. 2022 11:48

Termín ukončení

10. 01. 2121

Délka trvání - roky

99

Počet registrovaných dodavatelů

10

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem kategorie DNS je zajištění dodávek ochranných polomasek (respirátory FFP2 a FFP3 včetně/bez výdechového ventilu, ochranné dýchací masky) pro účely ochrany veřejného zdraví v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu. Resortní organizace budou oprávněny po dobu trvání dynamického nákupního systému v pravidelných intervalech poptávat ochranné polomasky dle svých aktuálních potřeb a fin

Katalog komodit


Ochranné obličejové masky