Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/18/V00004384/002 - kategorie 2 - SBĚR DAT

Termín ukončení

13. 07. 2018

Počet registrovaných dodavatelů

0

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v dané kategorii DNS bude zajištění kvantitativního (dotazníkového šetření) i kvalitativního (individuální rozhovory, skupinové rozhovory, expertní panely) sběru dat.

Katalog komodit


Hodnoticí poradenské služby