Dynamický nákupní systém - nákup bílého a dalšího zboží pro vybavení interiérů resortu MPSV

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém - nákup bílého a dalšího zboží pro vybavení interiérů resortu MPSV

Stav

Otevřen

Datum zavedení

02. 06. 2017 10:00

Termín ukončení

02. 06. 2116

Délka trvání - měsíce

1188

Počet registrovaných dodavatelů

5

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky bílého a dalšího zboží pro vybavení interiérů resortu práce a sociálních věcí v období let 2017-2020. Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky bílého a dalšího zboží dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpa

Katalog komodit


Domácí spotřebiče
Elektrické přístroje pro domácnost
Myčky na nádobí
Vysoušeče rukou
Mikrovlnné trouby
Varné desky
Elektrotepelné přístroje
Elektrické přístroje na přípravu kávy
Chladničky a mrazničky
Klimatizační zařízení