Zajištění nákupu letenek, dopravy, ubytování a cestovního pojištění pro účely zahraničních cest zaměstnanců resortu MPSV

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění nákupu letenek, dopravy, ubytování a cestovního pojištění pro účely zahraničních cest zaměstnanců resortu MPSV

Systémové číslo NEN

N006/23/V00018125

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-027160

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00018125

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

20 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 06. 2023 10:35

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 07. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Veronika

Příjmení

Piskořová

E-mail

veronika.piskorova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192130

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění (obstarání) letenek, jízdenek a dalších jízdních dokladů, resp. smluvní dopravy pro účely realizace zahraničních služebních cest s tím, že součástí plnění jsou i související služby, např. reklamace či vymáhání nákladů vzniklých v důsledku zpoždění ze strany dopravce. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zajištění ubytování v zahraničí pro zaměstnance vysílané na zahraniční služební cesty a rovněž zajištění cestovního pojištění léčebných výloh zaměstnanců vysílaných na služební cesty do zahraničí.

Kód z číselníku NIPEZ

63000000-9

Název z číselníku NIPEZ

Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

63000000-9

Název z číselníku CPV

Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur

Název předmětu

Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou sídla centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů, popř. další místa uvedená v dílčí objednávce. Místo plnění konkrétních obstarávaných služeb je místo jejich realizace (místo uvedené v dílčí objednávce).

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven66518000-4Služby zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail18. 01. 2024 10:06Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail20. 09. 2023 09:27Uveřejnění písemné zprávy
Detail20. 09. 2023 09:22Uveřejnění účastníků20. 09. 2023 09:26Kristína Hnilicová
Detail20. 09. 2023 09:22Uveřejnění výsledku20. 09. 2023 09:26Kristína Hnilicová
Detail07. 09. 2023 22:27Uveřejnění účastníků
Detail07. 09. 2023 22:27Uveřejnění výsledku
Detail18. 07. 2023 11:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail26. 06. 2023 10:35Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 01. 2024 14:04F2024-003088Oznámení o výsledku zadávacího řízení
30. 10. 2023 02:01F2023-049015Oznámení o výsledku zadávacího řízení
20. 09. 2023 10:0922. 09. 2023 14:01F2023-041932Oznámení o výsledku zadávacího řízení
23. 06. 2023 17:2026. 06. 2023 02:03F2023-027160Oznámení o zahájení zadávacího řízení