Tvorba jednotné komunikační strategie k vybraným tématům Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029

Základní informace


Název zadávacího postupu

Tvorba jednotné komunikační strategie k vybraným tématům Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029

Systémové číslo NEN

N006/23/V00022577

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00022577

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

410 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 08. 2023 12:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

28. 08. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Beránek

E-mail

jan.beranek@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950194085

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky je i. realizace průzkumu veřejného mínění prostřednictvím dotazníkového šetření, a ii. zhotovení komunikační strategie. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Smlouva. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV: 79320000-3 Průzkum veřejného mínění 79341000-6 Reklamní služby

Kód z číselníku NIPEZ

79341000-6

Název z číselníku NIPEZ

Reklamní služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79341000-6

Název z číselníku CPV

Reklamní služby

Název předmětu

Reklamní služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 03. 2024 14:43Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail15. 12. 2023 12:04Uveřejnění účastníků
Detail15. 12. 2023 12:04Uveřejnění výsledku
Detail14. 08. 2023 12:26Uveřejnění zadávacích podmínek