Klientské testování

Základní informace


Název zadávacího postupu

Klientské testování

Systémové číslo NEN

N006/23/V00034648

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00034648

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

05. 12. 2023 14:34

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 12. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Alena

Příjmení

Najmanová

E-mail

alena.najmanova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192602

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci klientského testování pro využití k testování použitelnosti UX/UI aplikací a poradenství v této oblasti. Cílem klientského testování je zlepšit použitelnost a uživatelskou přívětivost aplikací, získat zpětnou vazbu cílových uživatelů, identifikovat slabá místa a získat konkrétní doporučení k vylepšení aplikací. Předmět plnění zahrnuje jak kvalitativní testování (testování scénářů s 5 respondenty individuálně / testování), tak i kvantitativní testování (minimálně 200 respondentů / testování) a současně konzultační služby v oblasti klientského testování. Podrobněji je předmět plnění uveden ve Smlouvě, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Zadavatel bude na základě Smlouvy, která má rámcový charakter, objednávat plnění vždy v čase a v rozsahu dle své aktuální potřeby.

Kód z číselníku NIPEZ

79300000-7

Název z číselníku NIPEZ

Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79300000-7

Název z číselníku CPV

Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Název předmětu

Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby informačních technologií72222300-0Služby informačních technologií
DetailPrůzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky79300000-7Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 05. 2024 16:15Uveřejnění účastníků
Detail09. 05. 2024 16:15Uveřejnění výsledku
Detail24. 01. 2024 12:10Uveřejnění účastníků
Detail24. 01. 2024 12:10Uveřejnění výsledku
Detail05. 12. 2023 14:34Uveřejnění zadávacích podmínek