Ministerstvo práce a sociálních věcí

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/23/V00015947Data delivery - specialistéNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí27. 06. 2023 12:00
DetailN006/22/V00032370IT delivery IINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí12. 06. 2023 10:00
DetailN006/22/V00032839Strategické poradenství v ICT IINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí12. 06. 2023 10:00
DetailN006/23/V00014173Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSVNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí03. 07. 2023 10:00
DetailN006/23/V00015141Servis ICT MPSV – dodávky servisního materiáluNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí08. 06. 2023 10:00
DetailN006/23/V00008336Úklidové služby objektů MPSV v Praze (2023 - 2026)NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí24. 05. 2023 13:00
DetailN006/23/V00010848Odborné služby metodika spisové služby při nasazování RESSS do prostředí resortních organizacíNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí12. 06. 2023 10:00
DetailN006/23/V00009839Upgrade systému Open Scape Voice (OSV) včetně maintenance v resortu MPSVNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí12. 05. 2023 10:00
DetailN006/22/V00008430Podpora, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací rezortu MPSVNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí
DetailN006/23/V00004271LED osvětlení v objektech MPSV v Praze - realizaceNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí17. 03. 2023 10:00
DetailN006/22/V00034500Tlumočnické služby pro jednání zástupců MPSV na vysové úrovniNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí
DetailN006/22/V00029943Snížení energetické náročnosti objektu MPSV Karlovo nám. 1 - Výměna a repase oken, dveří a vrat na budově MPSV - opětovné vyhlášeníNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí06. 12. 2022 10:00
DetailN006/22/V00029453Snížení energetické náročnosti objektu MPSV Karlovo nám. 1 - Rekonstrukce kotelnyNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí30. 11. 2022 10:00
DetailN006/22/P00000152PTK - Privátní cloud MPSVNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí
DetailN006/22/V00018308Revidovat kritéria pro hodnocení funkčních schopností a disability lidí s duševním onemocněním ...NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí15. 08. 2022 13:00
DetailN006/22/V00010572Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu ... IIINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí10. 06. 2022 11:00
DetailN006/21/V00031123Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika ... IINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí20. 12. 2021 10:00
DetailN006/21/V00028129Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika duševních ...NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí01. 11. 2021 11:00
DetailN006/21/V00017509KONFERENCE PODZIMNÍ ŠKOLYNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí22. 07. 2021 10:00
DetailN006/21/V00012757Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektůNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí10. 06. 2021 10:00
DetailN006/20/V00023417Videospoty projektu Podpora implementace dětských skupinNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí29. 09. 2020 10:00
DetailN006/20/V00006429Antidiskriminační opatření v sociálním bydlení: Zahraniční zkušenosti a přenositelnost dobré praxe do ČRNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí14. 04. 2020 13:00
DetailN006/19/V00035909Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí
DetailN006/19/V00035159Zajištění série 5-ti diskuzních fór k tématům souvisejícím s procesem deinstitucionalizace a transformace sociálních služebNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí17. 12. 2019 10:00
DetailN006/19/V00032903Zpracování analýzy a nastavení sběru dat k deinstitucionalizaci sociálních služebNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí25. 11. 2019 12:00
DetailN006/19/V00031978Konference u příležitosti Světového dne sociální práceNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí14. 11. 2019 10:00
DetailN006/19/V00003587Konference k 100. výročí sociální práceNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí25. 02. 2019 10:00
DetailN006/18/V00030727Překladatelské a tlumočnické služby pro MPSV a ÚMPOD (VZMR)NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí04. 02. 2019 10:00
DetailN006/18/V00030244Školení expertů odborného pracoviště MPSV pro monitorování a predikce trhu práce v programu StataNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí21. 01. 2019 10:00
DetailN006/18/V00015875Tvorba webové stránky projektu „Podpora implementace dětských skupin“NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí27. 08. 2018 10:00
DetailN006/18/V00022197Nákup podpory videokonferenčního systému Polycom (centrální MCU server a 19ks videokonferenčních terminálů) pro rok 2019NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí19. 10. 2018 10:00
DetailN006/18/V00020308Komplexní analýza možností legislativních zvýhodnění zaměstnavatelských organizací uplatňujících v praxi politiku rovnosti žen a mužů a dalších změn a opatření k zajištění rovnosti v odměňování žen a mužů v ČR - IINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí24. 10. 2018 10:00
DetailN006/18/V00015370 Zajištění vzdělávání státní správy v genderové problematice se zaměřením na trh práce - IINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí06. 09. 2018 10:00
DetailN006/18/V00013245Tvorba webového portálu projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí30. 07. 2018 10:00
DetailN006/18/V00008065Externí vzdělávání expertů odborného pracoviště MPSV pro monitorování a predikce trhu práce v projektu Predikce trhu práce (Kompas)NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí13. 06. 2018 10:00
DetailN006/18/V00007432ZAJIŠTĚNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB PRO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOSTNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí04. 06. 2018 10:00
DetailN006/18/V00004703Nákup dataprojektorůNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí26. 04. 2018 10:00
DetailN006/18/V00003600Nezávislé posouzení auditu produktů ORACLE – II.NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí17. 04. 2018 10:00
DetailN006/18/V00002485Nezávislé posouzení auditu produktů ORACLENeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí19. 03. 2018 10:00
DetailN006/18/V00000665Tvorba webové stránky projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí07. 02. 2018 10:00
DetailN006/17/V00010327Nákup podpory softwarových nástrojů ArcGIS Desktop Basic (dříve ESRI ArcView) a GLS Gupta Team Developer Enterprise Support pro rok 2018NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí09. 01. 2018 10:00
DetailN006/17/V00007042Tvorba webové stránky projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí08. 11. 2017 10:00
DetailN006/17/V00005698Manažerská akademieNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí11. 10. 2017 10:00