Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

IČO

71239812

DIČ

CZ71239812

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 545571798

Telefon 2

+420 545581206

E-mail

ekonom@rommuz.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MRK

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 03. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

07. 10. 2021 12:46

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-008438

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Ministerstvo kultury

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/mkcr

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Ulice

Bratislavská

Číslo popisné

246

Číslo orientační

67

PSČ

60200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Číslo účtu

197531621

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP