Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu

Systémové číslo NEN

N006/19/V00017709

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-020362

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00017709

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 06. 2019 14:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 07. 2019 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je výběr poradce, který bude poskytovat služby související se zastoupením Moravskoslezského kraje v orgánech a institucích Evropské unie v Bruselu (především v kabinetech komisařů Evropské komise a na generálních ředitelstvích - DG REGIO, DG ENER, DG MOVE, DG CLIMA, DG RTD). Součástí služeb poskytovaných poradcem bude zabezpečování prosazování potřeb a zájmů Moravskoslezského kraje v příslušných orgánech a institucích Evropské unie, podpora realizace rozvojové strategie kraje coby uhelného regionu v transformaci v podmínkách členství České republiky v Evropské unii. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

79415200-8

Název z číselníku NIPEZ

Poradenství v oblasti plánování

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

79415200-8

Název z číselníku CPV

Poradenství v oblasti plánování

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPoradenství v oblasti plánování79415200-8Poradenství v oblasti plánování

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2023 08:38Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail24. 11. 2023 08:37Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 10. 2023 07:21Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail30. 10. 2023 07:18Uveřejnění účastníků
Detail30. 10. 2023 07:18Uveřejnění výsledku
Detail30. 10. 2023 07:17Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail09. 02. 2023 11:58Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail24. 02. 2022 10:52Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail03. 01. 2022 16:59Došlo k uveřejnění dokumentu Dodatek 2.pdf.
Detail04. 10. 2021 16:30Uveřejnění dodatku smlouvy

Evidence uveřejnění ve VVZ


17. 06. 2019 00:0020. 06. 2019 00:00F2019-020362Oznámení o zahájení zadávacího řízení