Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra

Základní informace


Název zadávacího postupu

Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra

Systémové číslo NEN

N006/20/V00033287

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-043847

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00033287

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

105 831 239,95

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 12. 2020 13:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 01. 2021 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostů ev. č. 479-004..1 a 479-004..2 přes řeku Odru. Mosty jsou provedeny v místě mimoúrovňového křížení komunikace II/479 s řekou Odrou a místní komunikací (ul. Fričova). Komunikace je směrově rozdělená tramvajovým pásem, přičemž pro každý jízdní směr slouží samostatný most. Nosnou konstrukci tvoří ocelový dvoutrámový nosník s horní mostovkou o 3 polích. Střední pole je zavěšeno na konzolách krajních polí - tzv. Gerberův nosník. Podélné trámy jsou komorového průřezu a spolu s příčníky a ortotropní mostovkou tvoří nosnou část mostu. Chodník a římsa jsou na ocelových konzolách, které jsou vetknuty do hlavních nosníků. Spodní stavbu tvoří čtyři podpěry. Opěry OP1 a OP2 jsou masivní železobetonové monolitické s úložnými prahy. Mezilehlé podpěry P2 a P3 tvoří stěnové železobetonové monolitické pilíře se zaoblenými čely. Křídla opěr jsou rovnoběžná, železobetonová monolitická. Založení spodní stavby je plošné na základových železobetonových pásech. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

44212100-0

Název z číselníku NIPEZ

Mosty

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

44212100-0

Název z číselníku CPV

Mosty

Název předmětu

Mosty

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailMosty44212100-0Mosty

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 11. 2023 08:58Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail22. 11. 2023 08:57Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail22. 11. 2023 08:55Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail26. 10. 2023 08:05Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail04. 09. 2023 09:29Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail11. 07. 2023 14:32Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 07. 2023 14:32Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail11. 07. 2023 14:30Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail09. 02. 2023 14:08Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail29. 11. 2022 09:39Uveřejnění dodatku smlouvy

Evidence uveřejnění ve VVZ


08. 12. 2020 00:0011. 12. 2020 00:00F2020-043847Oznámení o zahájení zadávacího řízení