Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411, Opava

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411, Opava

Systémové číslo NEN

N006/21/V00013030

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-018243

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00013030

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

143 905 883,16

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 05. 2021 14:02

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 07. 2021 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci budovy školy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě. V novém stavu po stavebních úpravách zde bude umístěna Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, která zajišťuje výuku zrakově postižených žáků, žáků s vadami řeči a žáků s kombinovanými vadami a zdravotním a sociálním postižením. Stavební úpravy budou zahrnovat úpravu vnitřních dispozic, statické úpravy, kompletní nové rozvody vody, elektřiny, osvětlení, SLP rozvody, ústřední topení s napojením na plynovou kotelnu vedlejší budovy gymnázia. Dojde ke snížení energetické náročnosti celého objektu zateplením fasád a podkroví s kompletní výměnou otvorových výplní. Stavební úpravy sklepních prostor budou obnášet částečné odizolování objektu s cílem odstranění vlhkosti. Dále bude odstraněn dispozičně nevyhovující ocelový sloup v tělocvičně a provedou se s tím složité statické úpravy a nové vynesení stropů nad tělocvičnou a ve vyšších podlažích tohoto křídla budovy. Dále bude provedena půdní vestavba do podkroví objektu, vznikne zde internát a speciálně pedagogické centrum a další specializované učebny. Bude prodlouženo hlavní centrální schodiště z 3.NP do podkroví. Součástí stavby bude přístavba osobního výtahu a přístavba a nástavba evakuačního schodiště ve dvorní části. Jedná se o esteticky významnou budovu na okraji památkové zóny města Opavy. Dále bude součástí stavby rekonstrukce zpevněných ploch ve dvoře a propojení dvorních částí budovy školy a vedlejší budovy gymnázia. Vznikne tímto společný dvůr sloužící k parkování vozidel a prostory pro umístění venkovních sportovišť pro obě školy. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky není realizace interiéru, dodávka nábytku a dodávka gastrotechnologie podle návrhu obsaženého v projektové dokumentaci, která je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována a oceněna podle výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45214200-2

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy školních budov

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45214200-2

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy školních budov

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební úpravy školních budov45214200-2Stavební úpravy školních budov

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 01. 2024 08:58Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail24. 11. 2023 10:14Uveřejnění účastníků
Detail24. 11. 2023 10:14Uveřejnění výsledku
Detail24. 11. 2023 10:13Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail24. 11. 2023 10:12Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail24. 11. 2023 10:11Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail24. 11. 2023 10:10Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail10. 07. 2023 14:19Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail01. 03. 2023 13:06Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail09. 02. 2023 14:57Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Evidence uveřejnění ve VVZ


19. 05. 2021 00:0024. 05. 2021 00:00F2021-018243Oznámení o zahájení zadávacího řízení