Detail

Základní informace


Úřední název

Metrostav DIZ s.r.o.

IČO

25021915

DIČ

CZ25021915

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Ulice

Koželužská

Číslo popisné

2450

Číslo orientační

4

PSČ

18000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

228 637 877,00

Nabídková cena bez DPH

198 815 546,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne