Detail

Základní informace


Úřední název

GEOSAN GROUP a.s.

IČO

28169522

DIČ

CZ28169522

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Kolín

Část obce

Kolín III

Ulice

U Nemocnice

Číslo popisné

430

PSČ

28002

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

223 981 475,00

Nabídková cena bez DPH

194 766 500,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne