Detail

Základní informace


Úřední název

OHLA ŽS, a.s.

IČO

46342796

DIČ

CZ46342796

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Brno

Část obce

Slatina

Ulice

Tuřanka

Číslo popisné

1554

Číslo orientační

115b

PSČ

60200

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

250 091 290,38

Nabídková cena bez DPH

217 470 687,29

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne