Detail

Základní informace


Úřední název

VHZ-DIS, spol. s r.o.

IČO

46961445

DIČ

CZ46961445

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Brno

Část obce

Černovice

Ulice

Mírová

Číslo popisné

295

Číslo orientační

25

PSČ

61800

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

33 861 080,45

Nabídková cena bez DPH

27 984 364,01

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne