Nemocnice Havířov - ČOV

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nemocnice Havířov - ČOV

Systémové číslo NEN

N006/22/V00006947

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-046544

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00006947

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

18 609 557,71

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 03. 2022 23:13

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 05. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové tlakové kanalizace včetně nové čerpací stanice a rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod (dále je „ČOV“) při rozdělení odpadních vod odváděných z nemocnice na infekční a neinfekční. Infekční vody z infekčního pavilonu budou svedeny do stávajícího areálu ČOV, kde budou mechanicky předčištěny a desinfikovány. Ostatní neinfekční vody budou svedeny do veřejné kanalizace. V místě napojení na veřejnou kanalizaci bude vybudována přepojovací komora, která umožní v případě potřeby převedení veškerých odpadních vod na stávající ČOV nemocnice. Zde je navržena rekonstrukce mechanického stupně a následná desinfekce. Desinfikované vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. Součástí stavby je rovněž sanace areálu ČOV nemocnice spočívající v demolici nepotřebných objektů a technologie a rekonstrukci oplocení, venkovního osvětlení a zpevněných ploch. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45232420-2

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45232420-2

Název z číselníku CPV

Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

Název předmětu

Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod45232420-2Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 11. 2022 19:33Uveřejnění výsledku
Detail10. 08. 2022 16:12Došlo k uveřejnění dokumentu Nemocnice_Havirov_COV_Oznameni vybraneho dodavatele.
Detail10. 08. 2022 13:42Došlo k uveřejnění dokumentu Nemocnice_Havirov_COV_Oznameni o vylouceni KR OSTRAVA.
Detail04. 05. 2022 09:54Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek (bez účastníků).
Detail17. 04. 2022 22:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail17. 04. 2022 22:42Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 04. 2022 16:14Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail08. 04. 2022 16:12Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail26. 03. 2022 23:13Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


14. 11. 2022 00:00F2022-046544Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu