Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí (muzeum pro veřejnost III)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí (muzeum pro veřejnost III)

Systémové číslo NEN

N006/22/V00033800

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-051033

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00033800

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 12. 2022 14:30

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 02. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Lenka

Příjmení

Haroková

E-mail

harokova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby Zámek Nová Horka dobudování infrastruktury a zázemí (muzeum pro veřejnost III), a to vybudování přístavby pokladny, ubytovacích jednotek pro návštěvníky, nové příjezdové komunikace a parkoviště, úprava areálových zpevněných ploch a zámeckého parteru, zámeckého parku a památkově chráněné ohradní zdi vč. železných bran. Účelem je zajistit pohodlnější přístup, parkování, prodej občerstvení a drobných upomínkových předmětů pro návštěvníky a zaměstnance areálu zámku Nová Horka vč. zajištění možnosti ubytování pro návštěvníky. Bližší specifikace jsou v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVýstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace45233000-9Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
DetailRestaurátorské práce45454100-5Rekonstrukce budov
DetailStavební úpravy uměleckých a kulturních budov45212300-9Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
DetailHistoricky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy45212350-4Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 02. 2024 08:29Uveřejnění účastníků
Detail05. 02. 2024 08:29Uveřejnění výsledku
Detail05. 02. 2024 08:28Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail29. 01. 2024 13:47Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail02. 11. 2023 13:50Uveřejnění účastníků
Detail02. 11. 2023 13:50Uveřejnění výsledku
Detail02. 11. 2023 13:38Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail20. 06. 2023 22:03Uveřejnění písemné zprávy
Detail01. 06. 2023 10:55Uveřejnění účastníků
Detail01. 06. 2023 10:55Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 12. 2022 00:0013. 12. 2022 00:00F2022-051033Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu