Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego, Český Těšín)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego, Český Těšín)

Systémové číslo NEN

N006/23/V00003925

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-034055

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00003925

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

8 013 544,01

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 02. 2023 18:13

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 03. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově venkovních sportovních, odpočinkových, pochozích a pojízdných ploch tvořících městský uzavřený vnitroblok užívaný Polským gymnáziem – Polskim Gimnazjum im. J. Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizací. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž výsadba zeleně. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45212200-8

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy sportovních zařízení

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45212200-8

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy sportovních zařízení

Název předmětu

Stavební úpravy sportovních zařízení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 10. 2023 13:34Uveřejnění účastníků
Detail31. 10. 2023 13:34Uveřejnění výsledku
Detail31. 10. 2023 13:33Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail15. 08. 2023 23:34Uveřejnění písemné zprávy
Detail15. 08. 2023 22:53Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 08. 2023 10:24Uveřejnění účastníků
Detail11. 08. 2023 10:24Uveřejnění výsledku
Detail12. 06. 2023 21:31Došlo k uveřejnění dokumentu Rekultivace_vnitrobloku_Pol_gym_CT_Oznameni vybraneho dodavatele.
Detail12. 06. 2023 21:25Došlo k uveřejnění dokumentu Rekultivace_vnitrobloku_Pol_gym_CT_Oznameni o vylouceni Těšínská stavební.
Detail09. 03. 2023 19:50Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


29. 07. 2023 00:00F2023-034055Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu