Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP "Transformace Zámku Dolní Životice (Mokré Lazce)"

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP "Transformace Zámku Dolní Životice (Mokré Lazce)"

Systémové číslo NEN

N006/23/V00016251

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-049223

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00016251

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

3 672 500,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 06. 2023 14:08

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 07. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Iveta

Příjmení

Procházková

E-mail

prochazkova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 602522263

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace týkající se výstavby nového objektu, tj. domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Mokrých Lazcích, včetně výkonu inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru a koordinátora BOZP. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Název předmětu

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 01. 2024 13:17Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail09. 11. 2023 22:21Uveřejnění písemné zprávy
Detail09. 11. 2023 22:18Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 09. 2023 14:27Uveřejnění účastníků
Detail27. 09. 2023 14:27Uveřejnění výsledku
Detail23. 08. 2023 23:42Došlo k uveřejnění dokumentu Transformace Zámku Dolní Životice (Mokré Lazce)_Oznameni vybraneho dodavatele.
Detail04. 07. 2023 10:57Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail07. 06. 2023 14:08Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


27. 10. 2023 00:00F2023-049223Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu