Podpora ESRI

Základní informace


Název zadávacího postupu

Podpora ESRI

Systémové číslo NEN

N006/23/V00028410

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00028410

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Přímé zadání

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 11. 2023 08:43

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Eva

Příjmení

Javorková

E-mail

eva.javorkova@msk.cz

Telefon 1

+420 595622484

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování systémové podpory při užití softwarových produktů vyráběných a licencovaných společností Environmental Systems Research Institute, Inc. (dále též jen „ESRI“). Systémová podpora zahrnuje dodávku aktualizovaných a updatovaných verzí Softwarových produktů, zpřístupnění aktualizovaných a updatovaných Služeb Online Services, poskytování služeb Technické podpory, bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách a v přílohách obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v souboru označeném „Zadávací dokumentace.zip“, který je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK.

Kód z číselníku NIPEZ

72000000-5

Název z číselníku NIPEZ

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

72000000-5

Název z číselníku CPV

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Název předmětu

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2023 08:43Uveřejnění účastníků
Detail24. 11. 2023 08:43Uveřejnění výsledku