Ortofotomapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Ortofotomapa

Systémové číslo NEN

N006/23/V00029844

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00029844

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 10. 2023 10:47

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jiří

Příjmení

Pěkník

E-mail

jiri.peknik@msk.cz

Telefon 1

+420 595622915

Předmět


Popis předmětu

KÚ MSK poptává zpracování podkladové datové sady části ortofotomapy ve vybraném, resp. vymezeném, území Moravskoslezského kraje. Tato část ortofotomapy bude splňovat rozlišení 5 cm/pixel a bude vyhotovena v barevné kompozici RGB s požadovanou bitovou hloubkou a polohovou přesností. Část ortofotomapy bude předána v souborech TIF s JPG kompresí, tajlované, s interními pyramidami a umisťovacími soubory TFW. Technické parametry části ortofotomapy: · Souřadnicový systém S-JTSK; · Kontrola kvality a přesnosti ortofotomapy je provedena na všech kontrolních bodech pořízených v rámci digitální letecké fotogrammetrie · Polohová přesnost ortofotomapy odpovídá základní střední souřadnicové chybě v poloze mxy = 0,14 m, a to pro jasně identifikovatelné body na povrchu; · Barevná kompozice je RGB v přirozených barvách; · Výšková přesnost modelu terénu použitého v procesu ortorektifikace je mh = 0,18 m; · Nominální rozlišení pixelu ortofotomapy 5 cm; Předání části ortofotomapy: · Klad ZM 1 : 500; · Barevná kompozice RGB; · Formát TIFF tiled 256 + TFW nebo JPG + JGW (Q=96); · Bitová hloubka 8; Nabídkovou cenu uveďte bez DPH i s DPH. Vaši nabídku prosím zašlete elektronicky na emailovou adresu kontaktní osoby. Cena včetně dopravních a distribučních nákladů dodavatele.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 11. 2023 11:31Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 10. 2023 10:47Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.