Moravskoslezský kraj

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Aktuální stav

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/21/V00007387Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem KopřivniceZadánMoravskoslezský kraj07. 09. 2021 11:00
DetailN006/22/V00023359Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy Motýlek, KopřivniceZadánMoravskoslezský kraj13. 10. 2022 11:00
DetailN006/22/V00025936Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod RadhoštěmZadánMoravskoslezský kraj12. 12. 2022 11:00
DetailN006/24/V00000242Nákup propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje pro rok 2024ZadánMoravskoslezský kraj
DetailN006/23/V00006710Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace)ZadánMoravskoslezský kraj06. 04. 2023 11:00
DetailN006/21/V00012242Novostavba Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II.Ukončení plněníMoravskoslezský kraj14. 06. 2021 11:00
DetailN006/23/V00029006Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje 2024-2026ZadánMoravskoslezský kraj20. 11. 2023 11:00
DetailN006/24/V00004427Zajištění prezentace MSK v tištěných médiích a jejich zpravodajských serverechZadánMoravskoslezský kraj
DetailN006/23/V00031894Realizace kurzů Školy zotavení v rámci projektu „Podpora duše III“ZadánMoravskoslezský kraj28. 11. 2023 10:00
DetailN006/23/V00034866Strategické vedení kampaně Řemeslo má respekt v roce 2024/2025ZadánMoravskoslezský kraj20. 12. 2023 10:00
DetailN006/23/V00018982Vzdělávací kurzy v rámci projektu "Žít normálně II"ZadánMoravskoslezský kraj03. 08. 2023 11:00
DetailN006/17/V00005818Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péčeZadánMoravskoslezský kraj16. 01. 2018 11:45
DetailN006/22/V00018116Zhotovení PD a výkon AD stavby „Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“ v BIMZadánMoravskoslezský kraj06. 09. 2022 11:00
DetailN006/22/V00017754Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. MitrovickáUkončení plněníMoravskoslezský kraj22. 09. 2022 11:00
DetailN006/23/V00027479Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – OticeZadánMoravskoslezský kraj07. 11. 2023 11:00
DetailN006/23/V00019443Pořízení speciálního vybavení pro hašení lesních požárůUkončení plněníMoravskoslezský kraj19. 07. 2023 10:00
DetailN006/23/V00012081Výpočet míry osluněníUkončení plněníMoravskoslezský kraj12. 05. 2023 10:00
DetailN006/23/V00011408Tonery na 2. pololetí 2023 II.Ukončení plněníMoravskoslezský kraj09. 05. 2023 10:00
DetailN006/23/V00009099Kancelářské potřeby pro druhou polovinu roku 2023Ukončení plněníMoravskoslezský kraj17. 04. 2023 10:00
DetailN006/23/V00005862Nákup dataprojektorů I/2023Ukončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/23/V00005075Ediční plán 2023Ukončení plněníMoravskoslezský kraj13. 03. 2023 10:00
DetailN006/23/V00003739Prodloužení pronájmu licence UiPathUkončení plněníMoravskoslezský kraj20. 02. 2023 10:00
DetailN006/23/V00001512Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - řešení střešní konstrukceUkončení plněníMoravskoslezský kraj03. 02. 2023 10:00
DetailN006/23/V00000484Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby „Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (objekt SO 01)“Ukončení plněníMoravskoslezský kraj18. 01. 2023 10:00
DetailN006/23/V00000106Nákup propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje pro rok 2023Ukončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/22/V00033041Analýza datového portáluUkončení plněníMoravskoslezský kraj16. 12. 2022 10:00
DetailN006/22/V00032337Rozšíření diskových kapacit diskových polí DELL Unity 380Ukončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/22/V00031694Zajištění a realizace výuky anglického a německého jazykaUkončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/22/V00031669TDS při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická“Ukončení plněníMoravskoslezský kraj02. 12. 2022 10:00
DetailN006/22/V00029941Pořízení technologií pro vybudování prostředí Hospital CloudUkončení plněníMoravskoslezský kraj16. 11. 2022 10:00
DetailN006/22/V00027032Servis vozidel VW group na rok 2023Ukončení plněníMoravskoslezský kraj20. 10. 2022 10:00
DetailN006/22/V00019123Zajištění procesů elektronických výběrových řízení a souvisejících činnostíUkončení plněníMoravskoslezský kraj02. 08. 2022 10:00
DetailN006/22/V00018189Nákup tiskáren I/2022Ukončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/22/V00018154Nákup dataprojektorů I/2022Ukončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/22/V00017153Nákup modulů e-spis LITEUkončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/22/V00015183Podpora softwarových modulů SolarWindsUkončení plněníMoravskoslezský kraj22. 06. 2022 10:00
DetailN006/22/V00006094Revize a obnova datové sítě v budovách KÚUkončení plněníMoravskoslezský kraj01. 04. 2022 10:00
DetailN006/22/V00005282Zajištění prezentace MSK v tištěných médiích a jejich zpravodajských serverechUkončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/22/V00002658Poskytování právních služeb souvisejících s přípravou a administrací výběru dopravce k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou drážní osobní dopravouUkončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/21/V00028287Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava“Ukončení plněníMoravskoslezský kraj08. 11. 2021 10:00
DetailN006/21/V00028079Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb na léta 2022 - 2023Ukončení plněníMoravskoslezský kraj02. 11. 2021 10:00
DetailN006/21/V00027522Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u dopravních stavebUkončení plněníMoravskoslezský kraj03. 11. 2021 10:00
DetailN006/21/V00026360Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Energetické úspory v ZŠ Čkalovova“Ukončení plněníMoravskoslezský kraj21. 10. 2021 10:00
DetailN006/21/V00025133Rozšíření stávajícího kamerového systému v objektu Krajského úřadu Moravskoslezského krajeUkončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/21/V00018060Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“Ukončení plněníMoravskoslezský kraj27. 07. 2021 10:00
DetailN006/21/V00017941Zajištění a realizace certifikačního audituUkončení plněníMoravskoslezský kraj23. 07. 2021 10:00
DetailN006/21/V00016676Výkon TDS a BOZP při realizaci stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. II“Ukončení plněníMoravskoslezský kraj14. 07. 2021 10:00
DetailN006/21/V00006174Tvorba biotopu pro páchníka hnědého - EVL PaskovUkončení plněníMoravskoslezský kraj29. 03. 2021 10:00
DetailN006/21/V00004312Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby “Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 3. etapa“Ukončení plněníMoravskoslezský kraj05. 03. 2021 10:00
DetailN006/20/V00021011Nákup serverůZadánMoravskoslezský kraj
DetailN006/21/V00001611Nákup páskové knihovny jako součást zálohovacího systému krajského úřaduUkončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/21/V00000844Výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“Ukončení plněníMoravskoslezský kraj26. 01. 2021 10:00
DetailN006/21/V00000594Výkon inženýrské a investorské činnosti vč. TDS „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“Ukončení plněníMoravskoslezský kraj08. 02. 2021 10:00
DetailN006/20/V00033568Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSKUkončení plněníMoravskoslezský kraj15. 01. 2021 10:00
DetailN006/20/V00030646Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u dopravních stavebUkončení plněníMoravskoslezský kraj26. 11. 2020 10:00
DetailN006/20/V00022868Zajištění komplexní podpory aplikačního produktu e-Spis LITE – hostované spisové službyUkončení plněníMoravskoslezský kraj16. 09. 2020 10:00
DetailN006/20/V00020701Prodloužení technické podpory přepínačů CISCOUkončení plněníMoravskoslezský kraj21. 08. 2020 10:00
DetailN006/20/V00017964Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v letech 2021 až 2023Ukončení plněníMoravskoslezský kraj03. 08. 2020 10:00
DetailN006/20/V00009179Výkon biologického dozoru a zajištění záchranných transferů zvláště chráněných živočichůUkončení plněníMoravskoslezský kraj30. 04. 2020 10:00
DetailN006/20/V00000921Nákup regionálních potravin MARLENKA® Ukončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/19/V00032228Nákup firewallůUkončení plněníMoravskoslezský kraj15. 11. 2019 10:00
DetailN006/19/V00023744Dodávka serverů pro TCK KÚ MSK včetně jejich instalaceUkončení plněníMoravskoslezský kraj02. 09. 2019 10:00
DetailN006/19/V00023736Zpracování PD, IČ, BOZP a AD - SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek - rekonstrukce sportovní haly včetně zázemíUkončení plněníMoravskoslezský kraj02. 09. 2019 10:00
DetailN006/19/V00012668IČ vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce plochy APN N1"Ukončení plněníMoravskoslezský kraj15. 05. 2019 10:00
DetailN006/19/V00012091Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby "Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa"Ukončení plněníMoravskoslezský kraj16. 05. 2019 10:00
DetailN006/19/V00010675Výkon IČ včetně výkonu TDS a koordinátora BOZP "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový Domov Karviná)"Ukončení plněníMoravskoslezský kraj30. 04. 2019 10:00
DetailN006/19/V00000465Zhotovení PD rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové v OpavěUkončení plněníMoravskoslezský kraj11. 02. 2019 10:00
DetailN006/18/V00028549Výběr dražebníka pro realizaci veřejných dobrovolných dražeb majetku kraje Ukončení plněníMoravskoslezský kraj13. 12. 2018 10:00
DetailN006/18/V00027004Nákup serverů pro TCK KÚ MSKUkončení plněníMoravskoslezský kraj23. 11. 2018 10:00
DetailN006/18/V00007293Poptávka: Výběr pojišťovacího makléřeUkončení plněníMoravskoslezský kraj01. 06. 2018 09:00
DetailN006/18/V00000611Zajištění služby koordinátora technického řešení v rámci implementace projektu "Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj"Ukončení plněníMoravskoslezský kraj29. 01. 2018 12:00
DetailN006/17/V00007455„PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a IČ "Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou"Ukončení plněníMoravskoslezský kraj28. 11. 2017 12:00
DetailN006/17/V00003439Zhotovení PD včetně průzkumů, výkon IČ a AD pro projekt "Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán" II.Ukončení plněníMoravskoslezský kraj21. 08. 2017 12:00
DetailN006/17/V00001913Inženýrsko-projektové práce "Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie"Ukončení plněníMoravskoslezský kraj26. 06. 2017 12:00
DetailN006/17/V00000700Zajištění licencí k programovým produktům vč. implementačních pracíUkončení plněníMoravskoslezský kraj04. 04. 2017 12:00
DetailN006/16/V00001512Zpracování projektové dokumentace na rozmístění strojů a zařízení a instalaci technologií projektu "Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace"Ukončení plněníMoravskoslezský kraj30. 08. 2016 12:00
DetailN006/23/V00032997Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Novostavba objektu depozitáře“ZadánMoravskoslezský kraj28. 11. 2023 10:00
DetailN006/21/V00023432Zajištění sanitární techniky a dodávka náplníUkončení plněníMoravskoslezský kraj23. 09. 2021 10:00
DetailN006/22/V00033800Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí (muzeum pro veřejnost III)ZadánMoravskoslezský kraj23. 02. 2023 11:00
DetailN006/23/V00007100Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3ZadánMoravskoslezský kraj31. 05. 2023 11:00
DetailN006/22/V00033073Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. FrýdeckáUkončení plněníMoravskoslezský kraj11. 01. 2023 11:00
DetailN006/23/V00022824Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. BorovskéhoZadánMoravskoslezský kraj22. 09. 2023 11:00
DetailN006/24/V00000459Nákup regionálních potravin MARLENKA®ZadánMoravskoslezský kraj
DetailN006/23/V00018579Podpora kvality v rámci klíčové aktivity pro projekt „Žít normálně II"ZadánMoravskoslezský kraj25. 07. 2023 11:00
DetailN006/23/V00019001Propagace Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava prostřednictvím marketingových služeb leteckého dopravceZadánMoravskoslezský kraj
DetailN006/22/V00031173Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2021Ukončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/22/V00022586Nákup elektrické energie pro Moravskoslezský kraj v roce 2021Ukončení plněníMoravskoslezský kraj
DetailN006/18/V00027019Aktualizace PD „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ZadánMoravskoslezský kraj
DetailN006/18/V00000022Správa identit krajské korporaceZadánMoravskoslezský kraj23. 10. 2017 00:00
DetailN006/23/V00016251Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP "Transformace Zámku Dolní Životice (Mokré Lazce)"ZadánMoravskoslezský kraj03. 07. 2023 11:00
DetailN006/23/V00014817Odstranění vlhkosti zdiva a nová kanalizace (Střední odborná škola, Frýdek-Místek)ZadánMoravskoslezský kraj21. 06. 2023 11:00
DetailN006/23/V00011584Analýza stavu předmětů ochrany a jejich ohrožení klimatickými změnami ve vybraných MZCHÚ v MSKZadánMoravskoslezský kraj24. 05. 2023 11:00
DetailN006/23/V00009069Zajištění ubytovacích služeb v rámci projektu “Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v MSK“ZadánMoravskoslezský kraj28. 04. 2023 11:00
DetailN006/23/V00003370Energetické úspory – Matiční gymnázium OstravaUkončení plněníMoravskoslezský kraj28. 02. 2023 10:00
DetailN006/23/V00001561Zhotovení PD, výkon IČ, BOZP a AD ‘Domov se zvláštním režimem Ostrava-Poruba‘ZadánMoravskoslezský kraj14. 02. 2023 11:00
DetailN006/23/V00029466Souhrnná analýza pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském krajiZadánMoravskoslezský kraj09. 11. 2023 10:00
DetailN006/23/V00001142Energetické úspory – Gymnázium Havířov - PodlesíUkončení plněníMoravskoslezský kraj09. 02. 2023 10:00
DetailN006/22/V00032943Energetické úspory – Gymnázium Ostrava-Zábřeh (Volgogradská 6a)Ukončení plněníMoravskoslezský kraj05. 01. 2023 11:00
DetailN006/22/V00028932Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (objekt SO 01)Ukončení plněníMoravskoslezský kraj24. 11. 2022 11:00
DetailN006/22/V00023054Zajištění komplexní podpory IS Krajská digitální spisovnaZadánMoravskoslezský kraj29. 09. 2022 11:00