Předběžná tržní konzultace - Poptávka vozidel s alternativním pohonem typu HEMU – oblast Bruntálsko

Základní informace


Název zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace - Poptávka vozidel s alternativním pohonem typu HEMU – oblast Bruntálsko

Systémové číslo NEN

N006/23/P00000068

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23P00000068

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 05. 2023 11:58

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

12. 05. 2023 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Marek

Příjmení

Matějka

E-mail

marek.matejka@msk.cz

Telefon 1

+420 595622967

Předmět


Popis předmětu

Moravskoslezský kraj v současné době připravuje nabídkové řízení za účelem výběru výrobce pro zajištění dopravní obsluž nosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálsko, jež by měla být od prosince 2027 na dobu patnácti let zajištěna vozidly s alternativním pohonem typu HEMU, a to v případě, že budou dořešeny příslušné provozní, technické a technologické podmínky.

Kód z číselníku NIPEZ

34620000-9

Název z číselníku NIPEZ

Kolejová vozidla

Kód z číselníku CPV

34620000-9

Název z číselníku CPV

Kolejová vozidla

Název předmětu

Kolejová vozidla

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 05. 2023 15:40Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail02. 05. 2023 11:58Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.