Zhotovení PD a výkon AD stavby 'POHO Park Gabriela´

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zhotovení PD a výkon AD stavby 'POHO Park Gabriela´

Systémové číslo NEN

N006/23/V00012261

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-018434

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00012261

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

28 256 240,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 05. 2023 14:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 06. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Iveta

Příjmení

Procházková

E-mail

prochazkova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 602522263

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace ve všech projekčních stupních pro stavbu projektu POHO Park Gabriela. Účelem akce je revitalizace a celková rekonstrukce, při níž dojde ke změně účelu užívání staveb kompresorovny, těžních věží, včetně jámové budovy. Po ukončení výstavby POHO Parku Gabriela budou tyto stavby užívány pro občanskou vybavenost, kulturní, společenské a sportovní akce. Stávající budovy budou doplněny o novostavbu návštěvnického centra. Nová budova bude v energeticky plusovém standartu (moderní energetika) a bude energeticky dotovat památkově chráněné budovy. Součástí revitalizace budou také parkové úpravy, vybudování zázemí pro venkovní aktivity, cyklistické a turistické trasy a parkovací plochy přírodního typu. Dopravní napojení území bude realizováno ze stávajícího napojení na komunikaci I/59 v profilu ulice Slezská, která bude pro tyto potřeby rozšířena. Součástí projekčních prací je také návrh vnitřního vybavení a koordinace se zpracovatelem projektové dokumentace expozice. V rámci související inženýrské činnosti je předmětem veřejné zakázky rovněž zajištění veškerých povolení, podle kterých bude možno stavbu umístit a provést, jakož i výkon činnostíkoordinátora BOZP při přípravě stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Název předmětu

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 01. 2024 15:04Uveřejnění písemné zprávy
Detail05. 12. 2023 13:39Uveřejnění účastníků
Detail05. 12. 2023 13:39Uveřejnění výsledku
Detail08. 06. 2023 14:53Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail25. 05. 2023 18:01Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 05. 2023 14:01Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 04. 2023 00:0003. 05. 2023 00:00F2023-018434Oznámení o zahájení zadávacího řízení