Podpora kvality v rámci klíčové aktivity pro projekt „Žít normálně II"

Základní informace


Název zadávacího postupu

Podpora kvality v rámci klíčové aktivity pro projekt „Žít normálně II"

Systémové číslo NEN

N006/23/V00018579

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ano

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00018579

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

4 238 016,53

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 06. 2023 13:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 07. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Iveta

Příjmení

Procházková

E-mail

prochazkova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 602522263

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace klíčové aktivity č. 2 s názvem „Podpora kvality“, která vede k naplnění projektu „Žít normálně II“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000935, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus, jehož cílem je pomoc lidem se zdravotním postižením k zapojení do běžného života společnosti a podpora procesu transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Obsahem zakázky je realizace klientských auditů, procesních auditů, auditů kvality, metodické podpory, supervizí, koučování a odborných konzultací pro potřebu podpory stávajících a nově vznikajících komunitních sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Veřejná zakázka je dělená na 2 částí. Předmětem 1. části VZ je zajištění a realizace těchto služeb: - 8 procesních auditů - 5 auditů kvality - 2 klientské audity - 324 hodin metodické podpory - 280 hodin odborných konzultací Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek). Předmětem 2. části VZ je zajištění a realizace těchto služeb: - 387 dvouhodinových supervizí - 12 dvouhodinových koučovacích sezení Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek).

Kód z číselníku NIPEZ

79212300-6

Název z číselníku NIPEZ

Provádění zákonných auditů

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

79212300-6

Název z číselníku CPV

Provádění zákonných auditů

Název předmětu

Provádění zákonných auditů

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 02. 2024 10:12Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail05. 11. 2023 23:02Došlo k uveřejnění dokumentu Podpora kvality_Zit normalne II_Oznameni vybraneho dodavatele (část 1 VZ).
Detail02. 11. 2023 22:03Došlo k uveřejnění dokumentu Podpora kvality_Zit normalne II_Oznameni vybraneho dodavatele (část 2 VZ).
Detail26. 07. 2023 11:51Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail04. 07. 2023 12:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail28. 06. 2023 13:37Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.